Telefón

+421 34 777 0 378

Hlavná sestra

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • prax v zdravotníctve min. 3 roky
  • zodpovedný prístup k práci
  • vedenie tímu
  • samostatnosť, komunikatívnosť
  • odolnosť voči psychickej záťaži
  • sociálne cítenie a empatia
  • radosť pri pomáhaní druhým
  • vysoké pracovné nasadenie a skutočný záujem o prácu
  • časová flexibilita, bezúhonnosť, dôveryhodnosť

Platové podmienky:

Platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Odporúčané články