Zo dňa 1.1.2021

OZNAM

USMERNENIE K NÁVŠTEVÁM

 

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.808 z 31.12.2020,
pristupujeme od 1.1.2021 do 24.1.2021
k zákazu návštev našich klientov.

Mgr. Lucia Lopatníková, riaditeľ

Zo dňa 31.12.2020

 

OZNAM pre rodiny klientov DSS

So svojimi blízkymi, ktorí sú v našom zariadení sa môžete spojiť nasledovne:

Telefonický kontakt: 0903 656 324

Video hovor:

Whatsapp: DSS Jány   kontakt 0903 656 324

Skype:  DSS Jány      kontakt 0903 656 324

 

Zo dňa 22.12.2020

Oznam

k uvoľneniu opatrení v DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne počas vianočných a novoročných sviatkov

Klient môže opustiť zariadenia počas vianočných a novoročných sviatkov po splnení týchto podmienok :

1.,-rodinný príslušník klienta DSS v MSJ si minimálne 2 dni vopred telefonicky dohodne so sociálnymi pracovníčkami, príp. službukonajúcou zdravotnou sestrou presný dátum a čas príchodu a spätného návratu klienta

2.,-rodinný príslušník preberie od službukonajúceho personálu všetky potrebné veci pre odchod klienta (lieky, šatstvo, hotovosť…) na vrátnici zariadenia

3.,-každý klient pred odchodom absolvuje Ag test, v prípade negatívnych výsledkov môže opustiť zariadenie. Protokol o výsledku testu klienta rodinný príslušník potvrdí svojím podpisom

4.,-rodinným príslušníkom dôrazne odporúčame, aby pred tým ako klient DSS príde do ich domácnosti absolvovali test na COVID -19 ( Ag test, PCR test) s cieľom, čo najviac ochrániť svoju rodinu i DSS.

Rodinným príslušníkom je vstup do interiéru zariadenia DSS v Moravskom Svätom Jáne aj naďalej zakázaný!

 

Lucia Lopatníková, riaditeľ

Zo dňa 22.12.2020

Návštevy klientov

v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne

súvislosti s ochorením COVID -19

Návštevy budú sprístupnené výhradne v exteriéri za prísnych bezpečnostných opatrení nasledovne:

 1. vzhľadom k aktuálnej situácii so šírením koronavírusu prosíme ohlásené návštevy, aby svoju návštevu uskutočnili pred bránou zariadenia

 2. zároveň upozorňujeme, že v záujme ochrany zdravia, naši prijímatelia sociálnych služieb počas trvania návštevy zostanú vo vnútornom areáli zariadenia

 3. uvedomujeme si, že je to pre Vás neľahká situácia, ale zároveň Vás prosíme o bezkontaktnosť (bez objatí, podávania rúk, …)

 4. ostatné pokyny prosíme dodržiavať podľa aktuálnych opatrení – prekrytie dýchacích ciest, vopred ohlásené návštevy, trvanie návštevy, …

 5. rodinným príslušníkom dôrazne odporúčame, aby pred tým ako sa stretnú s klientom DSS absolvovali test na COVID-19 (Ag test, PCR test) s cieľom, čo najviac ochrániť svoju rodinu i klientov DSS

   

  s úctou

  riaditeľ zariadenia

USMERNENIE PRE VŠETKÝCH PRACOVNÍKOV DSS V SÚVISLOSTI S VÝSKYTOM VYSOKÉHO POČTU POZITÍVNE TESTOVANÝCH

Obraciam sa s prosbou na všetkých pracovníkov zariadenia, ktorí sa či už v rámci svojho zamestnania, alebo po skončení svojej pracovnej doby pohybujú mimo zariadenia, aby dodržiavali  v maximálne možnej miere všetky bezpečnostné opatrenia, aj tie, ktoré sú vyhlásené v rámci núdzového stavu, aby dodržiavali odstupy, nosili rúška, ochranné rukavice – a tým chránili seba i ostatných obyvateľov.

Za pochopenie ďakujem

Moravský Sv. Ján,  27. 11. 2020

                                                               Mgr. L. Lopatníková v.r.

                                                                        riaditeľka