Plán uvoľňovania navštev Domove sociálnych služieb pre dospelých Moravskom Svätom Jáne v súvislosti s ochorením COVID -19 platný od 21.4.2021

 

Vzhľadom k aktuálnej situácií so šírením coronavírusu a s uvoľňovaním opatrení pristupujeme k návštevám v našom zariadení:

1)návštevy sprístupňujeme u klientov po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení očkovania proti SARS-CoV-2 a tí, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 dní od prekonania) majú povolené neobmedezné návštevy podľa prevádzkového poriadku. Klienti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali COVID-19 a zhoršil sa im zdravotný stavmusia (alebo aspoň ich návšteva – podľa závažnosti stavu a rozhodnutia lekára alebo riaditeľa DSS) mať negatívny výter podľa NTS SARS-CoV-2. Návštevy sa preukazujú negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2 pri vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní COVID-19 podľa platných výnimiek

2)preferencia návštev u chodiacich klientov v návštevnej miestnosti a za pekného počasia v exteriéri

3)návšteve bude na vrátnici odmeraná telesná teplota a preukáže sa platným testom na covid-19, prípadne výnimkou z testovania

4)ostatné pokyny prosíme dodržiavať podľa aktuálnych opatrení: prekrytie dýchacích ciest respirátorom FFP2 5)pre vykonanie návštevy v zariadení je potrebné : kontaktovať telefonicky personál a ohlásiť deň a hodinu uskutočnenia návštevy balíky a iné predmety počas návštevy a po nej odovzdávať výhradne zdravotníckemu personálu

s úctou riaditeľka zariadenia

Návštevy klientov v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne

súvislosti s ochorením COVID -19

platné od 1.4.2021 do 20.4.2021

Návštevy budú sprístupnené výhradne v exteriéri za prísnych bezpečnostných opatrení nasledovne:

1) vzhľadom k aktuálnej situácií so šírením coronavírusu prosíme ohlásené  návštevy, aby svoju návštevu uskutočnili pred bránou zariadenia

2) zároveň upozorňujeme, že v záujme ochrany zdravia všetkých zúčastnených počas trvania návštevy naši prijímatelia zostanú vo vnútornom areáli zariadenia a ich návšteva za hlavnou bránou

3) uvedomujeme si, že je to pre Vás neľahká situácia, ale zároveň Vás prosíme o bezkontaktnosť /bez objatí, podávania rúk…/

4) ostatné pokyny prosíme dodržiavať podľa aktuálnych opatrení: preukázať sa zdravotnému personálu o aktuálnom vykonaní testu na Covid-19 nie starším ako 7 dní, prekrytie dýchacích ciest respirátorom FFP2

5) pre vykonanie návštevy v zariadení je potrebné :

kontaktovať telefonicky personál a ohlásiť deň a hodinu uskutočnenia návštevy

– dodržať odporúčanie trvanie návštevy 0,5 hodiny

– balíky a iné predmety počas návštevy a po nej odovzdávať výhradne zdravotníckemu personálu

                                                                                s úctou

                                                                    riaditeľka zariadenia

Zo dňa 1.1.2021

OZNAM

USMERNENIE K NÁVŠTEVÁM

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.808 z 31.12.2020,
pristupujeme od 1.1.2021 do 24.1.2021
k zákazu návštev našich klientov.

Mgr. Lucia Lopatníková, riaditeľ

Zo dňa 31.12.2020

 

OZNAM pre rodiny klientov DSS

So svojimi blízkymi, ktorí sú v našom zariadení sa môžete spojiť nasledovne:

Telefonický kontakt: 0903 656 324

Video hovor:

Whatsapp: DSS Jány   kontakt 0903 656 324

Skype:  DSS Jány      kontakt 0903 656 324

 

Zo dňa 22.12.2020

Oznam

k uvoľneniu opatrení v DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne počas vianočných a novoročných sviatkov

Klient môže opustiť zariadenia počas vianočných a novoročných sviatkov po splnení týchto podmienok :

1.,-rodinný príslušník klienta DSS v MSJ si minimálne 2 dni vopred telefonicky dohodne so sociálnymi pracovníčkami, príp. službukonajúcou zdravotnou sestrou presný dátum a čas príchodu a spätného návratu klienta

2.,-rodinný príslušník preberie od službukonajúceho personálu všetky potrebné veci pre odchod klienta (lieky, šatstvo, hotovosť…) na vrátnici zariadenia

3.,-každý klient pred odchodom absolvuje Ag test, v prípade negatívnych výsledkov môže opustiť zariadenie. Protokol o výsledku testu klienta rodinný príslušník potvrdí svojím podpisom

4.,-rodinným príslušníkom dôrazne odporúčame, aby pred tým ako klient DSS príde do ich domácnosti absolvovali test na COVID -19 ( Ag test, PCR test) s cieľom, čo najviac ochrániť svoju rodinu i DSS.

Rodinným príslušníkom je vstup do interiéru zariadenia DSS v Moravskom Svätom Jáne aj naďalej zakázaný!

 

Lucia Lopatníková, riaditeľ

Telefón

+421 34 777 0 378

Zo dňa 22.12.2020

Návštevy klientov

v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne

súvislosti s ochorením COVID -19

Návštevy budú sprístupnené výhradne v exteriéri za prísnych bezpečnostných opatrení nasledovne:

 1. vzhľadom k aktuálnej situácii so šírením koronavírusu prosíme ohlásené návštevy, aby svoju návštevu uskutočnili pred bránou zariadenia

 2. zároveň upozorňujeme, že v záujme ochrany zdravia, naši prijímatelia sociálnych služieb počas trvania návštevy zostanú vo vnútornom areáli zariadenia

 3. uvedomujeme si, že je to pre Vás neľahká situácia, ale zároveň Vás prosíme o bezkontaktnosť (bez objatí, podávania rúk, …)

 4. ostatné pokyny prosíme dodržiavať podľa aktuálnych opatrení – prekrytie dýchacích ciest, vopred ohlásené návštevy, trvanie návštevy, …

 5. rodinným príslušníkom dôrazne odporúčame, aby pred tým ako sa stretnú s klientom DSS absolvovali test na COVID-19 (Ag test, PCR test) s cieľom, čo najviac ochrániť svoju rodinu i klientov DSS

   

  s úctou

  riaditeľ zariadenia

USMERNENIE PRE VŠETKÝCH PRACOVNÍKOV DSS V SÚVISLOSTI S VÝSKYTOM VYSOKÉHO POČTU POZITÍVNE TESTOVANÝCH

Obraciam sa s prosbou na všetkých pracovníkov zariadenia, ktorí sa či už v rámci svojho zamestnania, alebo po skončení svojej pracovnej doby pohybujú mimo zariadenia, aby dodržiavali  v maximálne možnej miere všetky bezpečnostné opatrenia, aj tie, ktoré sú vyhlásené v rámci núdzového stavu, aby dodržiavali odstupy, nosili rúška, ochranné rukavice – a tým chránili seba i ostatných obyvateľov.

Za pochopenie ďakujem

Moravský Sv. Ján,  27. 11. 2020

                                                               Mgr. L. Lopatníková v.r.

                                                                        riaditeľka