Telefón

+421 34 777 0 378

Kontakt na ambulanciu:

+421 903 656 324

COVID 19 OZNAM 21. 7. 2020

Uvolňovanie opatrení

V súvislosti so šírením nebezpečnej infekcie koronavírusu COVID-19 bol v DSS vytvorený krízový tím, ktorý neustále sleduje situáciu v našom zariadení i mimo neho.

MONITORING:
Denne monitorujeme a priebežne vyhodnocujeme všetky aktuality súvisiace so šírením COVIDU – 19 a zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov. Ak si to situácie vyžaduje, zamestnanci sú ponechaní v tzv. „domácej karanténe“. Všetci zamestnanci sú vyškolení a uvedomujú si možné riziká vzniku infekcie.

OPATRENIA :
V zariadení boli prijaté potrebné bezpečnostno-hygienické opatrenia, ktoré sa dodržiavajú v pravidelných nami stanovených intervaloch. Je vypracovaný plán dezinfekcie celého zariadenia, v presne určených časoch využívame germicídny žiarič.

ČINNOSTI :
Na základe prijatých opatrení sú do odvolania zrušené skupinové činnosti a vnútorné činnosti pracovnej terapie. Aktuálne dávame prednosť individuálnym pracovným aktivitám, činnostiam v parku a v záhrade.

INFORMÁCIE:
Všetci prijímatelia sociálnej služby sú denne informovaní o všetkých zmenách – každá zmena a opatrenia sú umiestnené aj na výveskách v centrálnej budove. Súdom stanovení zákonní zástupcovia boli o zmenách informovaní telefonicky príp. mailom.
Zamestnanci denne kontrolujú zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby.

V prípade bližších otázok v súvislosti s infekciou COVID -19 prosím kontaktujte :
L. Lopatníkovú – 034/7747217
A. Haššová      – 034/7770192

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí vzniknutú situáciu zvládnuť!