Telefón

+421 34 777 0 378

Kontakt na ambulanciu:

+421 903 656 324

2022

Prišiel k nám Mikuláš 2022

Deň otvorených dverí v Vstúpte n.o. Malacky

Prijímatelia s.s. sa v sprievode personálu zúčastnili dňa 4.11.2022 na exkurzii vo Vstúpte, zariadení sociálnych služieb v Malackách. Vstúpte, n.o. sa znovu otvorilo po komplexnej rekonštrukcii. S novým výťahom a pristavením veľkého ateliéru sa stalo priestranným a bezbariérovým priestorom na poskytovanie s.s. na dennej báze, pre mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Okrem rehabilitačného strediska má Vstúpte aj chránenú dielňu, ktorá najviac zaujímala našich prijímateľov. Tvoria tu krásne výrobky z keramiky ale aj iné predmety darčekového alebo úžitkového charakteru. Chránená dielňa slúži zároveň aj ako predajňa a výrobky sú na predaj pre bežnú verejnosť. Naši prijímatelia tiež vyrábajú v dielňach rôzne dekoračné aj úžitkové predmety a načerpali tu množstvo inšpirácie pre svoju prácu.

Želáme všetkým vo Vstúpte, n.o. veľa zdravia a ďakujeme za pozvanie na milú akciu.  Kolektív z DSS Moravský Sv. Ján

Dovolenka v Starej lesnej

Vyrezávanie tekvíc

Rozlúčka s letom

Letná olympiáda ve Frídku Místku

V dňoch 22.9. a 23.9.2022 sa zúčastnilo družstvo 5 športovcov/ prijímateľov s.s. z DSS Moravský Sv. Ján spolu so sprievodcami z radu personálu na športovej olympiáde vo Frýdku Místku v Česku.

Na olympiádu sme dostali pozvanie od Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. v spolupráci s KO SPMP v ČR, ktorý zorganizoval už 25. ročník tejto celoštátnej športovej olympiády pre ľudí s mentálnym postihnutím s medzinárodnou účasťou o putovný pohár primátora mesta Frýdek Místek.

Naši zúčastnení prijímatelia sociálnej služby dosiahli skvelý výsledok, získali nasledujúce medailové pozície:

  • 2.miesto v hode kriketovou loptičkou – Zdenko Hmirák
  • 2.miesto v štafete družstiev 5 x 80 m
  • 2. miesto v celkovom poradí družstiev podľa počtu získaných bodov
  • 1. miesto v preťahovaní lanom 

Ide o prvú účasť športovcov z DSS Moravský Sv. Ján na takomto podujatí. Sme nesmierne hrdí na naše medailové umiestnenie. Pre prijímateľov s.s. je to motivácia k pohybu, k trénovaniu, k rôznym pohybovým aktivitám. Vidia za tým ďalšiu účasť na skvelej akcii, kde si našli nových kamarátov, zažili veľa nového a nepoznaného. Pre personál je to skvelá ukážka toho, aké výsledky sa dajú dosiahnuť so systematickou prípravou športovcov/ prijímateľov s.s.

Účasť na Olympiáde bola finančne podporená z projektu Priama podpora transformácie v podmienkach DSS pre dospelých Moravský Sv. Ján.

AUTOBUS DOBREJ VÔLE 

Dnes nás prišiel potešiť AUTOBUS DOBREJ VÔLE  s DFSK RAGAČINKA HRUŠOV v rámci projektu kultúrno-humanitné podujatie ľudí mimo vlastného domova. Počas milého vystúpenia nás deti ponúkli domácimi dobrotami a ovocím.

Ďakujeme účinkujúcim deťom a realizačnému tímu.

Hubárska sezóna

Naši šikovní hubári

Obrázok 1 z 1

Veľká Noc

Sviatky jari naši klienti privítali farbením vajíčok v cibuľkových šupkách s pomocou zelených lístkov, ktoré si sami nazbierali. Nafarbené uvarené vajíčka ihneď ochutnali. 😊

2021

Pripravujeme sa na Vianoce 2021

Prišiel k nám Mikuláš

2020

Tvorba našich šikovných klientov

Prišiel k nám Mikuláš

Vonkajšie práce

2019

2018

Maškarný ples

Týždenný pobyt v Južných Čechách

Bojnice

Ranč Bojná

Týždenný pobyt vo Vysokých Tatrách

Katarínska zábava