Telefón

+421 34 777 0 378

Kontakt na ambulanciu:

+421 903 656 324

2023

Účasť na 19.zimnej olympiáde v Česku

V dňoch 17.2. až 19.2.2023 sa zúčastnilo družstvo 3 športovcov/ prijímateľov s.s. z DSS Moravský Sv. Ján spolu so sprievodcami z radu personálu na športovej olympiáde vo Frýdku Místku v Česku.

Na olympiádu sme dostali pozvanie od Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. v spolupráci s KO SPMP v ČR, ktorý zorganizoval už 19. ročník tejto celoštátnej zimnej športovej olympiády pre ľudí s mentálnym postihnutím s medzinárodnou účasťou.

Akcia prebehla v uvedenom termíne v Penzione u přehrady Morávka podľa vopred zaslaných propozícií.

V piatok 17.2.2023 sme po skorom obede odcestovali našim mikrobusom z DSS Moravský Sv. Ján, mali sme pred sebou cca 300 km do cieľa. Krátko po 16. hod. sme prišli do  penziónu U přehrady Morávka v obci Morávka, neďaleko od Frýdku-Místku.

Po príchode sme zaregistrovali naše družstvo. Každý športovec a každé družstvo dostali svoje číslo, pod ktorým boli zaevidovaní a v športových disciplínach hodnotení bodmi. Následne sme sa ubytovali. Do 18. hod. sme mali voľno, nasledovalo privítanie všetkých účastníkov a všetkých družstiev. Po večeri od 19. hod. bol spoločný program pre všetkých: informácie k nasledujúcemu dňu, stretnutie vedúcich družstiev, vzájomné zoznamovanie, vymieňanie skúseností, informácií a diskotéka. Večierka o 20.30 hod., lebo sobota bola súťažným dňom. Po večierke sme si ešte na izbe s prijímateľmi s.s.  zopakovali dôležité body nasledujúceho dňa.

V sobotu 18.2.2023 boli raňajky o 8.00 hod. Po raňajkách sme dostali aktuálne informácie o mieste, spôsobe a priebehu športových súťaží. Keďže sneh sa v priebehu posledného týždňa roztopil a navyše celú sobotu silno pršalo, disciplíny sa konali v priestoroch penziónu. O 9. hod. sme napriek dažďu nastúpili vonku na slávnostné zahájenie 19.zimnej olympiády, pri zvuku hymny bol zapálený olympijský oheň. Moderátor podujatia privítal športovcov aj hostí. Nasledovalo viacero príhovorov hostí a samozrejme riaditeľa tejto olympiády. Boli predstavené všetky družstvá, rozhodcovia,  a organizačný tím. Vrátili sme sa do penziónu a zaujali sme pozíciu pri štarte, aby sme boli pripravení. Celé naše družstvo bolo oblečené v jednotných dresoch s označením nášho domovského DSS a župy.

Organizátori pripravili v provizórnych podmienkach päť rôznych disciplín: beh s prekážkami, hod loptičkou na cieľ, strieľanie do bránky, beh s loptičkou na lyžičke a streľba. Dopoludnia sa vystriedali všetci účastníci, čas pred štartom a po absolvovaní disciplín sme si vyplnili hrou „meno, mesto, zviera, vec“. Nasledoval obed a po obede hodina voľna, ktoré sme využili na prechádzku v okolí penziónu. Boli sme pri priehrade, ktorá je t.č. v rekonštrukcii. Popoludní pokračovali závody štafiet. Po ukončení všetkých disciplín, o 17. hod. večer nastúpili všetky družstvá vonku na slávnostné ukončenie 19. zimnej olympiády. Po zhasnutí olympijského ohňa bol ešte ohňostroj.

O 18.hod. bola večera a po večeri nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže, vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien.

Družstvo športovcov z DSS Moravský Sv. Ján tvorili 3 prijímatelia s.s., konkrétne

 • Martin Čanaky
 • Zdenko Hmirák
 • Jaroslav Machala

Dosiahli skvelý výsledok, získali sme nasledujúce aj medailové pozície:

 • 2. miesto jednotlivci Martin Čanaky, čas 1 min.32 sek
 • 5. miesto jednotlivci Zdenko Hmirák, čas 1 min.42 sek.
 • 24. miesto jednotlivci Jaroslav Machala, čas 2 min.23 sek.
 • 2. miesto v štafete družstiev, čas 4 min.55 sek.

V nedeľa 19.2.2023 boli raňajky o 9. hod. Pred raňajkami sme si zbalili všetky veci a naložili do auta. Po raňajkách sme sa dlho lúčili so všetkými kamarátmi. Smutní z lúčenia ale šťastní z dosiahnutých výsledkov sme nasadali do auta na cestu domov. Znovu sme mali pred sebou cca 300 km cesty, ktorá síce v daždi, ale inak v pohode a rýchlo ubehla. Do DSS sme sa vrátili popoludní a prijímatelia s.s. stihli aj neskorý obed.

Ide už o opakovanú účasť športovcov z DSS Moravský Sv. Ján na takomto podujatí. Sme nesmierne hrdí na naše medailové umiestnenie. Pre prijímateľov s.s. je to motivácia k pohybu, k trénovaniu, k rôznym pohybovým aktivitám. Vidia za tým ďalšiu účasť na skvelej akcii, kde si našli nových kamarátov, zažili veľa nového a nepoznaného. Pre personál DSS je to skvelá ukážka toho, aké výsledky sa dajú dosiahnuť so systematickou prípravou športovcov/ prijímateľov s.s.

Účasť na Olympiáde bola finančne podporená z projektu Priama podpora transformácie v podmienkach DSS pre dospelých Moravský Sv. Ján.

neboli nájdené žiadne obrázky

Výstava fotografií Nezávislý život

V rámci prípravy na nezávislý život a získavania skúseností sme sa zúčastnili so šiestimi prijímateľmi s.s. a dvoma sprievodcami 21.3.2023 na putovnej výstave fotografií. Výber prijímateľov s.s. bol založený na ich vlastnom chcení sa zúčastniť a obmedzený bol počtom, aby sme boli malá homogénna skupina.

Výstava fotografií zachytáva proces DI – zmenu starostlivosti o zdravotne znevýhodnené osoby z veľkokapacitných na príjemné menšie komunitné zariadenia. Bratislava sa tak stala po Banskej Bystrici a Prešove tretím mestom, ktoré hosťuje túto unikátnu výstavu zachytávajúcu život v zariadeniach sociálnych služieb.

Možnosť žiť nezávislý život v komunite s primeranou podporou je jedným z hlavných poslaní deinštitucionalizácie. Projekt DI prináša zásadnú zmenu obsahu a formy poskytovania sociálnych služieb, ktorá významne posilňuje ľudsko-právnu pozíciu občana ako ich prijímateľa. Cieľom uvedených zmien je poskytovanie sociálnych služieb, individuálne nastavených na adekvátnu sociálnu i odbornú podporu, plné rešpektovanie a naplnenie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. 

Výstava sprostredkováva život v zariadeniach sociálnych služieb formou 20 fotografií. Fotografie dokumentujú stav vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sa zapojili do tohto projektu. Tieto zariadenia sa vydali na cestu zmeny.

Na výstavu sme cestovali vlakom z MSJ. Vystúpili sme v BA na hlavnej stanici, ďalej sme pokračovali električkou do stredu mesta. Pešo sme prišli k Zichyho palácu, kde sa uvedená výstava konala. Po zhliadnutí výstavy sme si urobili prechádzku po starom centre Bratislavy. Prialo nám počasie, bolo jasno a slnečno, prijímatelia s.s. sa opakovane v meste fotili pod Michalskou bránou, pri Čumilovi, pri Dunaji, pri národnom divadle a s bratislavským hradom v pozadí. Dlhú prechádzku sme zavŕšili občerstvením v Mc Donalde. Následne sme sa električkou presunuli znovu na hlavnú stanicu a vlakom sme sa vrátili do DSS.

Prijímatelia s.s. mali výborný zážitok, novú skúsenosť, spoznali nové prostredie. Exkurzia splnila svoj účel.

neboli nájdené žiadne obrázky

Ples Vstúpte, n.o.

Dvaja prijímatelia s.s. z DSS Moravský Sv. Ján sa zúčastnili 3.2.2023 na tradičnom plese organizovanom n.o. Vstúpte v Malackách. Vstúpte, n.o. poskytuje sociálne služby občanom so zdravotným znevýhodnením v regióne okresného mesta Malacky.

Martin aj Stano mali zabezpečené veľmi pekné spoločenské oblečenie na ples, ktoré dostali darom. Lístky na ples a tombolu si zakúpili z vlastného vreckového. Sedeli pri veľkom stole spolu so zamestnancami CHD Domu Svitania. Obaja mali výborný pocit, dobre sa zabavili, získali novú skúsenosť, spoznali nových ľudí a prostredie. Účasť na plese by si chceli o rok zopakovať.

Dopravu z DSS Moravský Sv. Ján a späť do DSS im zabezpečila jedna zo zamestnankýň zariadenia.

Tento ples organizuje Vstúpte, n.o. už viac ako 10 rokov. Stretávajú sa na ňom ľudia s postihnutím aj bez postihnutia a vždy je na ňom skvelá atmosféra.

neboli nájdené žiadne obrázky

2022

Prišiel k nám Mikuláš 2022

neboli nájdené žiadne obrázky

Deň otvorených dverí v Vstúpte n.o. Malacky

Prijímatelia s.s. sa v sprievode personálu zúčastnili dňa 4.11.2022 na exkurzii vo Vstúpte, zariadení sociálnych služieb v Malackách. Vstúpte, n.o. sa znovu otvorilo po komplexnej rekonštrukcii. S novým výťahom a pristavením veľkého ateliéru sa stalo priestranným a bezbariérovým priestorom na poskytovanie s.s. na dennej báze, pre mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Okrem rehabilitačného strediska má Vstúpte aj chránenú dielňu, ktorá najviac zaujímala našich prijímateľov. Tvoria tu krásne výrobky z keramiky ale aj iné predmety darčekového alebo úžitkového charakteru. Chránená dielňa slúži zároveň aj ako predajňa a výrobky sú na predaj pre bežnú verejnosť. Naši prijímatelia tiež vyrábajú v dielňach rôzne dekoračné aj úžitkové predmety a načerpali tu množstvo inšpirácie pre svoju prácu.

Želáme všetkým vo Vstúpte, n.o. veľa zdravia a ďakujeme za pozvanie na milú akciu.  Kolektív z DSS Moravský Sv. Ján

neboli nájdené žiadne obrázky

Dovolenka v Starej lesnej

neboli nájdené žiadne obrázky

Vyrezávanie tekvíc

neboli nájdené žiadne obrázky

Rozlúčka s letom

neboli nájdené žiadne obrázky

Letná olympiáda ve Frídku Místku

V dňoch 22.9. a 23.9.2022 sa zúčastnilo družstvo 5 športovcov/ prijímateľov s.s. z DSS Moravský Sv. Ján spolu so sprievodcami z radu personálu na športovej olympiáde vo Frýdku Místku v Česku.

Na olympiádu sme dostali pozvanie od Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. v spolupráci s KO SPMP v ČR, ktorý zorganizoval už 25. ročník tejto celoštátnej športovej olympiády pre ľudí s mentálnym postihnutím s medzinárodnou účasťou o putovný pohár primátora mesta Frýdek Místek.

Naši zúčastnení prijímatelia sociálnej služby dosiahli skvelý výsledok, získali nasledujúce medailové pozície:

 • 2.miesto v hode kriketovou loptičkou – Zdenko Hmirák
 • 2.miesto v štafete družstiev 5 x 80 m
 • 2. miesto v celkovom poradí družstiev podľa počtu získaných bodov
 • 1. miesto v preťahovaní lanom 

Ide o prvú účasť športovcov z DSS Moravský Sv. Ján na takomto podujatí. Sme nesmierne hrdí na naše medailové umiestnenie. Pre prijímateľov s.s. je to motivácia k pohybu, k trénovaniu, k rôznym pohybovým aktivitám. Vidia za tým ďalšiu účasť na skvelej akcii, kde si našli nových kamarátov, zažili veľa nového a nepoznaného. Pre personál je to skvelá ukážka toho, aké výsledky sa dajú dosiahnuť so systematickou prípravou športovcov/ prijímateľov s.s.

Účasť na Olympiáde bola finančne podporená z projektu Priama podpora transformácie v podmienkach DSS pre dospelých Moravský Sv. Ján.

neboli nájdené žiadne obrázky

AUTOBUS DOBREJ VÔLE 

Dnes nás prišiel potešiť AUTOBUS DOBREJ VÔLE  s DFSK RAGAČINKA HRUŠOV v rámci projektu kultúrno-humanitné podujatie ľudí mimo vlastného domova. Počas milého vystúpenia nás deti ponúkli domácimi dobrotami a ovocím.

Ďakujeme účinkujúcim deťom a realizačnému tímu.

neboli nájdené žiadne obrázky

Hubárska sezóna

Naši šikovní hubári

Obrázok 1 z 1

Veľká Noc

Sviatky jari naši klienti privítali farbením vajíčok v cibuľkových šupkách s pomocou zelených lístkov, ktoré si sami nazbierali. Nafarbené uvarené vajíčka ihneď ochutnali. 😊

neboli nájdené žiadne obrázky

2021

Pripravujeme sa na Vianoce 2021

neboli nájdené žiadne obrázky

Prišiel k nám Mikuláš

neboli nájdené žiadne obrázky

2020

Tvorba našich šikovných klientov

Prišiel k nám Mikuláš

Vonkajšie práce

neboli nájdené žiadne obrázky

2019

neboli nájdené žiadne obrázky

neboli nájdené žiadne obrázky

2018

Maškarný ples

neboli nájdené žiadne obrázky

Týždenný pobyt v Južných Čechách

neboli nájdené žiadne obrázky

Bojnice

Ranč Bojná

neboli nájdené žiadne obrázky

Týždenný pobyt vo Vysokých Tatrách

neboli nájdené žiadne obrázky

Katarínska zábava

neboli nájdené žiadne obrázky