Hľadáme do nášho tímu:

Kontakt: Kontakt: 034/7770378, e-mail: dssmorsvjan@zupa-tt.sk

Hlavná sestra

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • pri ústnom výberovom konaní predložiť koncepciu rozvoja zdravotného úseku (min. rozsah koncepcie 3 strany formovaného textu)
 • prax v zdravotníctve min. 3 roky
 • zodpovedný prístup k práci
 • vedenie tímu
 • schopnosť stmeľovať pracovný tím
 • samostatnosť, komunikatívnosť
 • odolnosť voči psychickej záťaži
 • sociálne cítenie a empatia
 • radosť pri pomáhaní druhým
 • vysoké pracovné nasadenie a skutočný záujem o prácu
 • časová flexibilita, bezúhonnosť, dôveryhodnosť

Uchádzač, ktorý splní požiadavky bude pozvaný na výberové konanie.

 

 Platové podmienky:

Platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kuchár/kuchárka

 • výučný list v obore kuchár

 • práca na zmeny

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zodpovedný prístup k práci

 • vysoké pracovné nasadenie a skutočný záujem o prácu

Platové podmienky:

Platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Opatrovateľka

 • stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou + 220 hod. akreditovaný kurz opatrovania

 • sťažený výkon + príplatok za zmennosť

 • práca na zmeny

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zodpovedný prístup k práci

 • sociálne cítenie a empatia

 • radosť pri pomáhaní druhým

 • vysoké pracovné nasadenie a skutočný záujem o prácu

Platové podmienky:

 • Platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zdravotná sestra – praktická sestra

 • úplné stredné vzdelanie / vyššie odborné vzdelania – špecializácia / VŠ I. stupňa
 • pozícia vhodná aj pre absolventa. Prax v iných zariadeniach podobného typu vítaná.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zodpovedný prístup k práci
 • sociálne cítenie a empatia
 • radosť pri pomáhaní druhým
 • vysoké pracovné nasadenie a skutočný záujem o prácu

Platové podmienky:

 • Platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zdravotný asistent

 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent
 • pozícia vhodná aj pre absolventa
 • práca na zmeny
 • Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • zodpovedný prístup k práci
 • sociálne cítenie a empatia
 • radosť pri pomáhaní druhým
 • vysoké pracovné nasadenie a skutočný záujem o prácu

Platové podmienky:

 • Platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Telefón

+421 34 777 0 378