Telefón

+421 34 777 0 378

Kontakt na ambulanciu:

+421 903 656 324

Ďakujeme dvom dámam, ktoré organizovali burzu kníh

v obci Závod.

Darované knihy veľmi potešili našich prijímateľov sociálnej služby.

Kolektív zamestnancov DSS

Ďakujeme za dar Lekárni Na námestí – Jankových a syn – PharmDr. Andrea Jankovýchová, PhD., MPH, Šaštín – Stráže, vo forme podporných prípravkov proti chrípke pre našich prijímateľov a zamestnancov .

Prijímatelia a zamestnanci DSS Moravský Svätý Ján

Akcia „Slnečný deň“

Ďakujeme Vám za sponzorstvo a podporu, vďaka ktorej sa nám podarilo úspešne zorganizovať podujatie s názvom „Slnečný deň“.

Podujatie podporili  najmä:

Obecný úrad Moravský Sv. Ján, Holenka Juraj, Holenka Martin, Pekáreň Kubina Sekule, Ovocie a zelenina Melichar Malacky, Lekáreň na námestí Jankových a syn Šaštín Stráže, DEMIFOOD  Nové Mesto nad Váhom, MDP Group s.r.o.   Bratislava.

Ďakujeme, že sú ešte ľudia s veľkým srdiečkom.

 Zamestnanci a klienti

Domova sociálnych služieb pre dospelých v  Moravskom Svätom Jáne