Telefón

+421 34 777 0 378

Kontakt na ambulanciu:

+421 903 656 324

Domov sociálnych služieb pre dospelých ( ďalej DSS ) v Moravskom Svätom Jáne je samostatnou rozpočtovou organizáciou, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.
Kapacita zariadenia je 100 klientov (dospelých mužov ) s celoročným pobytom, pričom poskytujeme služby klientom s duševnými poruchami, poruchami správania, telesnými poruchami alebo kombináciou postihnutí.
Poskytovanie sociálnej služby upravuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Poskytovanie sociálnej služby je zabezpečované prostredníctvom 64 pracovníkov.
DSS je umiestnený v priestoroch starobylého kaštieľa z konca II. polovice 18.-teho storočia a v jeho prístavbe. V rámci poskytovania sociálnej služby zabezpečujeme pre klientov pracovnú terapiu, kultúrno-záujmovú a rekreačnú činnosť s prihliadnutím na diagnostickú skladbu, vek , záujmy a zdravotný stav klientov.
V oblasti pracovnej terapie sa zameriavame na práce súvisiace s úpravou areálu a parku DSS, na práce v záhrade, v dielni ručných prác – zhotovenie výšiviek, výrobkov z dreva a šúpolia a rôzne dekoratívne predmety. Klienti majú možnosť realizovať sa v rámci záujmovej činnosti v rôznych oblastiach zúčastňujú sa rôznych spoločenských akcií, kde prezentujú výrobky pracovnej terapie a svoju činnosť v oblasti kultúrno – záujmovej.
Pre klientov zabezpečujeme rekreačné pobyty, poznávacie zájazdy a rad ďalších aktivít.