COVID-19

Oznam.

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa zariadenie nachádza v karanténe, dôrazne prosíme najmä príbuzných, aby nenavštevovali zariadenie, nekontaktovali klientov cez plot a aby neposielali  balíky ani poštovou formou. Toto odporúčanie platí do odvolania karantény.

ZÁKAZ  NÁVŠTEV
V ZARIADENÍ
V  DSS
PLATÍ  OD 06.03.2020
DO  ODVOLANIA